« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

« Vissza a Fodor Ákos főoldalra

Fodor Ákos
AKUPUNKTURA


Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989
[A kötet 125 haikuja]

 

 

(fülszöveg)

A haiku kettőt tesz költővé, amint a szerelem kettőt, szeretővé.
Leírója nem sámán, nem szónok, nem sebész; elolvasója nem alávetett, nem elszenvedő, nem tétlen. Találkozva e fókuszban, oldva oldódhatnak, gyógyulva gyógyíthatnak s válnak, míg vállalják, valami Harmadikká.
Aszketikus forma, próteuszi műfaj, eleven mentalitás; időt, teret inkább teremt, mint fogyaszt.

Boldogok, akik - ha egyetlen haiku pontjában is - találkozhatnak és megérinthetik egymást.

Fodor Ákos

 

 

MOTTÓ

HELYZETMEGHATÁROZÁS
végem a célom:
tartok tőle és felé;
futásból állok
7. oldal

 

I
(KETTŐSPONT)

 

JELENTÉS A REVIZORNAK

Élek: vezetem
soha, sehova be nem
nyújtható számlám.
11. oldal

 

 

PONT
talajom sírás
levegőm sírás – ugyan
minek sírnék is?
12. oldal

 

 

MEGOLDÓDIK
gyógyíthatatlan
halandóság a bajom
és orvossága
13. oldal

 

 

ECCE HOMO
ravaszkodnunk kell:
egy sámli fölött se tud-
nánk átröpülni
14. oldal

 

 

JÉGEN
Ahogy elérem:
megfognám – tovább lököm.
Lehet nevetni.
15. oldal

 

 

KETTŐS
a hópehely és
árnyéka találkozik
végül a földön;

 

december. Éjfél.
Életemnek is körül-
belül mélypontja.
16. oldal

 

 

A GYŐZELEM
célon-túl futok.
Tudok élni nélküle,
de nem szeretek.
17. oldal

 

 

ALTATÓ
minden veszteség
fájdalombacsomagolt
megkönnyebbülés
18. oldal

 

 

SZABADSÁG
távolodóban
hirdetem hűségesen:
csillagot, fénye
19. oldal

 

 

A SZERETETT
hő nélkül ragyog:
tűzfényt, vízfényt visszaver:
nincs története
20. oldal

 

 

AZ EGYÉNISÉGRŐL
föl sem ismernék
a rólad készült képek,
ha látnák egymást
21. oldal

 

 

CIVILIZÁCIÓ
forgóajtó áll
a sivatagban. Aki
kikerüli: nincs
22. oldal

 

 

ECCE HOMO
fenyegetésük
mulatságos – de ahogy
félnek: megrémít
23. oldal

 

 

PONTOK
(1.)
emlékezésem
haván lábnyomuk vezet
haza magamból

 

(2.)
Visszahelyeznék
mindent, ahonnan vettem
– e n n y i rend volna

 

(3.)
emlékszik a test.
A fej feloldoz, a fej
felmutat, felejt

 

(4.)
szórakozottan
másvalaki arcával
mosolyodtam el
24. oldal

 

II
(IDÉZŐ JELEK)

 

A HAIKU
lábam előtt ült
egy madár, majd felröppent –
Nehezebb lettem.
27. oldal

 

 

METAOPTIKA
ha közelebb van:
élesebben látni, hogy
elérhetetlen.
28. oldal

 

 

ÉREM
Aggódva mérem:
m i l y e n  távolság  l e h e t
fej s írás között
29. oldal

 

 

ECCE HOMO
állva szomszédos
pellengéreken: m é l y e n
megvetjük egymást
30. oldal

 

 

ÁDÁM

for Christopher with love and squalor

micsoda Kert volt!
Virágszándékainkat
tett-gaz verte föl
31. oldal

 

 

AXIÓMA
morális örök-
mozgó: amit nem emelsz
szüntelen – süllyed
32. oldal

 

 

EGY AJÁNDÉK ELHÁRÍTÁSA
Ne adj igazat.
Neked túlsokba kerül;
nekem meg épp van.
33. oldal

 

 

AXIÓMA
mire megtanulsz
énekelni, dalod már
rég nem arról szól
34. oldal

 

 

ECCE HOMO
mi nyomtalanul
eltűnt kint: belénk-szökve
rendezkedni kezd
35. oldal

 

 

PONT
arányában nézd
a csigát igázó ház-
tartási gondot
36. oldal

 

 

PONT
annyira zárt egy
ajtó sem lehet, mint fal
s ajtó  h i á n y a
37. oldal

 

 

EPIKTÉTOSZ-VISSZHANG
Sohase mondd: „el-
veszítettem"  s e m m i r ő l;
mondd: „visszaadtam".
38. oldal

 

 

PÉNELOPÉ
tétlenség tervét
szövöm éjszaka – nappal
fölfejtem azt is
39. oldal

 

 

EGY HAIKU TÚLCSORDUL
ikrásodsz, mézem,
színed mélyül, aranyam,
borom, erősödsz;
hunyoroghatok-e még
fényedben, napom?
40. oldal

 

 

CIVILIZÁCIÓ
robbannék. Békés
célokra alkalmazva
hasadozgatok
41. oldal

 

 

ECCE HOMO
Ha tisztálkodunk:
eltávolítjuk a koszt
– m á s közelébe.
42. oldal

 

 

HÁRUN AR-RASID
a Mindent-Tudás
Kútjába mártott fejem
elfelejt engem
43. oldal

 

III
(HASADÓ ANYAG)

 

 

DUPLA-VAGY-SEMMI
én azt a lelket
n e m  b í r o m, ami a test
helyett: kár-pótlás
47. oldal

 

 

DIAGNÓZIS
nem figyelünk, csak
számítunk egymásra. Nem
hangverseny: lemez
48. oldal

 

 

AXIÓMA
mindünk anyaga
sugárzó lehetne, ha
mernénk hasadni
49. oldal

 

 

AXIÓMA
Isten nem hívő.
A nép nem demokrata.
A víz nem szomjas.
50. oldal

 

 

KATARZIS-ÉREM
(fej?)

pehelyke, áhí-
tattól visszafojtott lé-
legzetté tettél

 

(írás?)

Bármihez érek:
te zendülsz. Nyelved lettem,
harangom lettél.
51. oldal

 

 

ELŐBB ÉS UTÓBB

„ – Tudod, fiam, az ember hiába vigyáz, hiába
zár mindent. Előbb-utóbb minden elkallódik."

(Kosztolányi: Fánika)

hűlt helyén holmi
meleg mocorgás múltán
mélyebb a hideg
51. oldal

 

 

STÁTUSZ
e fásvilághoz
érzékeknek öt sebén
által szögezve
53. oldal

 

 

SZINESZTÉZIA
meg se látom már
karcoltüveg-hangodat:
hallom: elmosódsz
54. oldal

 

 

A ROKOKÓ APOLÓGIÁJA
csalás, öncsalás
útja őszinteséggel
van kikövezve
55. oldal

 

 

ON THE ROAD
siettem ugyan,
míg melléd kerülhettem
– de, hogy te: célom?
56. oldal

 

 

TÁRSASÉLET
fölkerestelek, hogy
ne kelljen rádöbbenned:
magamrahagytál
57. oldal

 

 

EVOLÚCIÓ
ugyanazt írom:
mindig más mindig másért
olvassa másnak
58. oldal

 

 

META-METAFIZIKA
súlypontom  k í v ü l
e s i k  jelenségemen:
aki fog – nem bír
59. oldal

 

 

TRISZTÁN ÚRFI VIRÁGÉNEKE
álmomban rózsa;
szemem előtt tulipán;
közöttük élek
60. oldal

 

 

BEATRICE
üregesedő
anyagom alakodat
rajzolja körül
61. oldal

 

 

HIPOTÉZIS
Sós könny hull vissza.
(Nem Atlantisz süllyedt el:
mi másztunk fölé.)
62. oldal

 

 

KALEIDOSZKÓP
(játék-változatok)

(1.)
Tessék – csak tessék!
Minden garantáltan csak
egyszer látható!

 

(2.)
: tükrökben: tükrök:
köztük: szines kis szemét:
helyben-cikázás:

 

(3.)
tükrözve: minden
törmelék szimmetrikus
– j ó k erre vagyunk

 

(4.)
mire bármit is
észrevettél – hallgasss. Nem
tudom: miről be-

 

(5.)
(tudom, hogy fontos:
nem tudom: szeretjük-e
a maradandót?)
63. oldal

 

 

A JOGI HELYZET
Életünk bármely
ténye: bűn – ha megtiltják.
(Okot ad rá mind.)
64. oldal

 

 

ÍTÉLET
sohasem fogod
megbocsátani nekem,
hogy nem szerettél
65. oldal

 

 

METAIDILL
itt ülök én és
gondolataim se száll-
nak sehová se
66. oldal

 

 

(
milyen érvényes
lett arcom: két tenyered
zárójelében! )
67. oldal

 

 

GYAKORLATOK
próbáld kiinni
borodból az alkoholt.
A többit hagyd ott
68. oldal

 

 

én csak o t t vagyok,
hová állva jutok át
a mozgó kapun
69. oldal

 

 

képzelj egy tükröt;
gondold, hogy belenézel;
hidd el, amit látsz
70. oldal

 

 

segíts mindennek
olyannak lennie, mint
amilyen úgyis
71. oldal

 

 

zsinegen horog,
boton zsineg ne legyen,
bot se, kezedben
72. oldal

 

 

ne dúcold alá
életeddel művedet:
sírodra omlik
73. oldal

 

 

fénybe bámulni,
míg megszűnik a viszony:
fény é s szem n e m l e s z
74. oldal

 

 

HOMMAGE
egy forma csonkán tiszteleg
a Törötten-Is-Tökéletes előtt

„Irgalom, édes-
anyám, mama, nézd, jaj kész
ez a vers is!"(Vˇ)
75. oldal

 

 

VÁLTOZATOK EGY JÁTÉKRA

POLONIUS:

„- játszott, vagy megittasult;
Labdán kocódott; vagy tán, e s ama
Jóféle házba láttam térni be”
(...)
„Példát magadról véve, lesd ki őt.”
(...)
„S mondd, a zenét se hanyagolja el.”

keresem egyen-
súlyomat (és semmi mást):
labda a lejtőn

\

én is vágtam szét
labdát: én is zokogtam:
nincs benne semmi

\

(mondd, Mindenttudóm:
a mozdulatlan labda
áll? ül? vagy fekszik?)

\

színünk, nagyságunk
m á s ;  pörgünk, pattogunk   e g y
sötétség körül

\

titkom ne firtasd:
fölhasítod labdád: se
tudás - se játék..
76. oldal

 

IV
(JAZZ)

 

A TÜKÖRRŐL
a szeretetlen
élet ernyedt és kusza,
mint vakok arca
79. oldal

 

 

PATT
ha elmondhatnám,
miért becsüllek nagyra:
vérig sérthetne
80. oldal

 

 

HÁZASSÁGI EMLÉK-MŰ
van, mikor  t i s z t á b b
eltörni egy tányért, mint
elmosogatni
81. oldal

 

 

GYANÚ
hogyha részegnek
nézik az embert – máris
tántorogni kezd
82. oldal

 

 

EGY FOG ÉNEKE
már kilazulok.
Ha kell: vigyázni kell rám.
Rágni, velem? Nem.
83. oldal

 

 

MOZART

hommage á K. D.

nincs rossz fű. Nincs szél,
ami ne jól fújna. Nincs
hamis madárfütty
84. oldal

 

 

HAIKU-RONDÓ
az én poklomban
számolnak és mértékkel
szeretnek; órát
lesve időznek; folyton
véleményük van;
csak idő van, semmi tér.
Azt mondják: PERSZE.
Csak idő van, semmi tér;
mindenki siet,
nyilatkozik, birtokol,
temet, nemz és szül
– semmi nincs, csak történik
az én poklomban
85. oldal

 

 

METAINFERNO
A rosszat is? – jó.
De, hogy a Legjobbat is
meg lehet szokni!
86. oldal


A TUDOMÁNY

                        be-
bizonyítja a vízről,
hogy nem vízszintes
87. oldal

 

 

KOAN
„sötét van" mondta
és a lámpa fénye is
belehalványult
88. oldal

 

 

ÚJKÖR
Tavasz, Hatalmas!
Egyfelé-menet: röpít.
Másként: földhözcsap.
89. oldal

 

 

AXIÓMA
A szeretésen
k í v ü l minden emberi
tett: romépítés.
90. oldal

 

 

VÁLTOZAT
üvegesedem.
Tisztán tartom magam, hogy
mögém is láthass
91. oldal

 

 

FORDULÓPONT
átédesedik.
A kín mélye felragyog.
Öröm lesz, béke
92. oldal

 

 

AXIÓMA
ki nem vigasztal
meg, mikor megbántottad
az nem is szeret
93. oldal

 

 

XÉNIA
mert végösszegben
minden számlád vállalom:
sose részletezd
94. oldal

 

 

A TEREMTMÉNY ÉNEKE
új szemmel nézni
a régi képre: ez a
mi alkotásunk
95. oldal

 

 

INDISZPOZÍCIÓ
Amikor szivem
gyáva és agyam lusta:
véleményem van.
96. oldal

 

 

A KÉRÉS
s ha addig élek
is: inkább engem hagyj el,
mint magad, Kedves!
97. oldal

 

 

SZÉP, „te, milyen szép"

„kezek mozdulnak
és indulnak és lelnek
egy másik kezet"

„maguktól mennek
mint gyökerek a földben
a maguk útján"

„Jó nékik együtt"
– szavaiddal szeretlek,
Drága-Szép Ernő.
98. oldal

 

 

MINDENNAPI TESZT-KÉRDÉS
Látod-e még azt,
amit nézel, vagy már csak
tudod: „ott" „az" „van"?
99. oldal

 

 

PONT
Nem út és nem cél:
érthetelen, gyönyörű
helybenröpülés.
100. oldal

 

 

JEL
Vérszem a hóban
Kié? mié? nem tudom.
Piros, fehér. Föld.
101. oldal

 

 

HAIKU-SZERELEM
Egy végtelen nap.
Egy, amely csak hosszú volt.
Harmadik: soha.
102. oldal

 

 

EGÉSZSÉGTANI KÉRDÉS
miből old? mire
edz születés – meghalás
Nagy Szaunája?
103. oldal

 

 

BOLDOGSÁG
Együgyűen, mint
egy kislány. Mint egy vihar.
Mint egy „nem-tudom".
104. oldal

 

 

KOAN
még az sem kizárt,
hogy a céltábla nyilad
útjába kerül
105. oldal

 

 

MŰHELY-HAIKU
Talán hozzá se
nyúlj. Csak nézd és nézd, míg csak
gyönyörű nem lesz.
106. oldal

 

 

HALOTTAK
képükkel falnak
fordultak felőlünk és
a hátuk: tükör
107. oldal

 

 

DAMASZKUSZ KÖRNYÉKÉN
(1.)
Ez a Város nincs
is, csak az út, mely felé
visz. Nevében: él

 

(2.)
(„rossz anyagomból,
hogy gazember ne legyek,
szentté kell lennem")

 

(3.)
Mindegy, hogy honnan.
Mindegy, hogy hová. Mindegy,
hogy mégy-e. Figyelj.
108. oldal

 

V
(LEHET)

 

 

TÚLCSORDULÓ HAIKU: A SZÉPSÉGRŐL
Van, ki gyönyörű.
Van, kin észre kell venni.
S van, ki attól szép,
hogy hasonlít egy csúfra,
akit szeretek.
111. oldal

 

 

HYPER-HAIKU: A HUMANIZMUSRÓL
a tükör is a
legvégső pillanatig
veri vissza a
belézuhanó balta,
kő, pohár  k é p é t
112. oldal

 

 

AXIÓMA
egy tökéletes
nap sem csak tökéletes
percekből épül
113. oldal

 

 

SZINOPSZIS
Mért van az, hogy a
rosszra bőven jut szavunk;
a jóra: alig?
114. oldal

 

 

AXIÓMA
amire figyelsz:
drágább s lassabban fogy el
úgy figyelj, vagy ne
115. oldal

 

 

MÉRLEG-HAIKU
akárhogy,
                   akár-
mikor: aki nem boldog
éppen:
               hálátlan

116. oldalELIOT-VISSZHANG
A sebesült sebész kutat EAST COKER / IV

kóros viszonylat:
a nagybeteg orvosban
nem bíznak – mért is?
117. oldal

 

 

KIFECSEGHETETLEN TITOK
Ha van, kikért, mit:
vízre rajzold, porba írd:
úgy nem öl, nem hal.
118. oldal


METAONTOLÓGIA

álmaink talán
nem történnek meg velünk?
s mi is, azokban?
119. oldal


EGY BÁRMILYEN TÁRGYÚ FEL- VAGY KIHÍVÁS
SZÖVEGÉNEK SORAI KÖZÖTT TALÁLT KÖZLÉS

(jártasságát el-
várjuk:)
           (:melynek megléte:
abszolút bűnjel)

120. oldal


SZERETŐK
a világ egyik
fele róluk szól, a má-
sik róluk hallgat
121. oldal


EGY BŰNBÁNATI ZSOLTÁR
Mit bánjak inkább:
amit nem teszek meg itt,
vagy -ha- mit: igen?
122. oldal

 

 

APPENDIX

 

AZ EMLÉKIRATOK
UTOLSÓUTÁNI MONDATA

nézve gyönyörű,
távolodó nyomokat,
szememből hó hull
125. oldal