« http://haiku.hu, a Terebess Online http://terebess.hu különlapja

 

Tomas Tranströmer (1931-)
Den stora gatan (2004)
magyar fordításainak összehasonlító táblázata

Eredetiben

 

ford. Mervel Ferenc (2000) Sulyok Vince (2004) Terebess Gábor (2005) Tillinger Gábor (2012)
cím A nagy-nagy Titok A nagy rejtély A nagy talány A nagy talány
         
I/1 Lámakolostor.
Nyújtózó függőkertek.
Hadtörténelem.
Lámakolostor
mesés függőkertekkel.
Csataképekkel.
Egy lámazárda
a függőkertjeivel.
Csatajelenet.
Lámakolostor
körben függőkertekkel.
Csaták képei.
I/2

* * *

Reménytelenség
fala... Arctalan járnak
rajta galambok
Reménytelenség
fala… Galambok arctalan
jövés-menése.

Reménytelenség
fala... Galambok járnak
ott s mind arctalan.

I/3 Gondolat-kövek:
szinte mozaikkockák
a várudvaron.

* * *

Mint a palotakert
csempemozaikja,
beállt a gondolat.
Merev az elme,
mint mozaikcsempe a palotakertben
I/4 Napfény-ketrecben
fenn egy erkély tenyerén -
élő szivárvány.
A balkonon áll
napsugárkalitkában -
akár szivárvány.
Áll a balkonon napfénykalitkában - szivárványszínben. Erkélyen állok,
napsugárkalitkában -
mint egy szivárvány.
I/5 Állok a ködben.
Szürke pont: halászhajó.
Árva trófea.
Nézek a ködbe.
Halászhajó a vízen -
hadizsákmányként.
Távol halászhajó -
dudorászok a ködben
- vízi trófea.
Ködben dúdolok.
Távolban halászhajó -
vízi trófea.
I/6

* * *

* * *

* * *

Fényes városok:
hangok, mesék és számtan -
csak mindez másképp.
II/1
* * *
Szarvas a fényben. Árnyékokat fércelnek legyek a réten. Szarvas a napon.
Árnyékát varrják s varrják
földhöz a legyek.

Rénbika a napon.
A legyek földhöz varrják
az árnyékokat.

III/1
* * *
* * *
Metsző szél fúj át
a házon ma éjjel -
ördög nevében.
Metsző szél süvít
át a házon ma éjjel -
démonok neve.
III/2 Csapzott fenyőfák
a tragikus láp körül.
Komor-konokul.
* * *
Tépett fenyőfák
mindegyre és örökre
a vészes lápon.
Csapzott fenyőfák
egyazon gyászos lápon.
Mindig ugyanúgy.
III/3 A Sötét vállán.
Egy szempár tava tükrén
árnyékom képe.
* * *
* * *
Sötét. Elragad.
Hatalmas árnyat láttam
ama szempárban.
III/4
* * *
* * *
Novemberi nap…
Délibábbá ússza magát
árnyékóriásom.
Novemberi nap…
Árnyékom úszik, lebeg
s délibábbá lesz.
III/5 Sorban vonuló
tekergő mérföldkövek. Vadgalamb-búgás.
* * *
* * *
E mérföldkövek
vándorútra kelnek mind.
Vadgalamb hallik.
III/6
* * *
Fölébem hajlik
a Halál: sakktáblámra.
S kész megoldása.
A halál hajlik
rám, sakkfeladványomra
tudja a választ.
Fölébem hajol
a halál, sakkfeladvány.
Tudja, mit lépjen.
IV/1 Elbújik a nap.
Vontatóhajó fürkész
buldogpofával.
* * *
* * *
Eltűnik a nap.
Buldogpofával néz a
vontatóhajó.
IV/2 Sziklafok résén
varázsvilágba látni.
Hűs jéghegy-álom.
Szirtfokról szikla-
repedésbe látsz: jéghegy
kékje az álmod.
* * *
Rés a sziklában,
varázshegy hasadéka.
Jéghegy az álom.
IV/3 A fényözönben
a kaptatónak: kecskék -
legelő lángok.
* * *
* * *
A napsütötte
meredélyeken - tüzet
legelő kecskék.
V/1
* * *
* * *
* * *
S terjőkevirág
nő ki lám az aszfaltból,
akár egy koldus.
V/2 Barna levelek -
Holt-tenger parti kincsek.
Néma ereklyék.
* * *
* * *
Megbarnult lombok,
holt-tengeri tekercsek,
oly értékes mind.
VI/1 A balgák polcán
poros postilla hever.
Ki se nyitották.
* * *
* * *
A szentbeszédkönyv
a balgák könyvtárában
érintetlen áll.
VI/2
* * *
* * *
* * *
Lépj ki a lápból!
Ha a fenyő delet üt,
kacag a sok moly.
VI/3 Bimbózó öröm.
A pomeráni lápból
köszöntő békák.
* * *
* * *
Örömöm duzzadt,
s a pomeráni lápokon
békák daloltak.
VI/4 Ír, egyre csak ír...
Enyv a folyómederben.
A Styxen csónak.
* * *
* * *
Ő csak ír és ír...
enyv folyt a csatornákban.
Ladik a Sztüxön.
VI/5 Esőként lopózz,
halld meg a lombsusogást
s a Kreml harangját.
* * *
* * *
Halk esőként járj,
halld a fák suttogását
s a Kreml harangját!
VII/1
* * *
* * *
* * *
Rejtélyes erdő,
Isten lakja pénztelen.
Falak fényárban.
VII/2
* * *
* * *
* * *
Kúsznak az árnyak...
Eltévedtünk az erdőn,
gombatengerben.
VII/3 Szemfüles szarka
cikcakkol fontoskodva
át a kaszálón.
* * *
* * *
Egy tarka szarka
kitartón fut cikcakkban
át a földeken.
VII/4
* * *
* * *
Megfeneklettem,
mint partra húzott bárka.
Boldog vagyok itt.
Látod, úgy ülök
itt, mint partra vont csónak.
Itt boldog vagyok.
VII/5
* * *
* * *
* * *
Fasor poroszkál
napsugarak pórázán.
Valaki szólít?
VIII/1
* * *
* * *
* * *
A fű talpra áll -
arca, mint egy rúnakő
emléket állít.
VIII/2
* * *
* * *
* * *
Íme egy zord kép.
Virágok rabruhában,
túlfestett nyomor.
IX/1 A szél megtörik
a hajthatatlan sziklán,
akár a hullám.
* * *
Ha jön az óra,
a vak szél megtámasztja
a homlokzatot.
Ha itt az idő,
a vak szél megpihen a
homlokzatokon.
IX/2 Jártam már ott is -
a meszelt vályogfalon
legyek nyüzsögtek.
Jártam ott én is -
fehérre meszelt falán legyek hemzsegtek.
* * *
Én jártam már ott -
fehérre meszelt falon
legyek hemzsegnek.
IX/3 Itt lángolt a nap...
Nagy fekete vitorla
idők vásznából.
Nap lobogott itt...
Sötét vitorlás árboc
távoli múltból.
* * *
Itt tűzött a nap...
Sötét vitorlás árboc
régmúlt időkből.
IX/4 Tarts ki csalogány!
A hant már mozgolódik -
ládd, álruhánk van.
* * *
* * *
Tarts ki, csalogány!
A mélység felszínre tör -
álruhát hordunk.
X/1
* * *
* * *
* * *
Vízre hajol s ír
rá a halál. A templom
aranyat szippant.-
X/2 Valami történt.
Ezüstbe burkolt a hold -
Isten tudtával.
* * *
* * *

Történt valami.
Hold sütött a szobába.
Isten tudta ezt.

X/3 Egy repedésből
halott vizsgálgat bambán
a mennyezetről.
* * *
A tető betört
és a halott meglátja
ezt az arcom.
A betört tetőn
át lát engem a halott.
Ezt az arcomat.
X/4 Hallom az esőt.
Titkot suttogok, hátha
bebocsáttatok.
* * *
Esőt hallgattam,
megsúgok egy titkot, csak
bocsássatok be.
Esősusogás.
Egy titkot suttogok, hogy
bebocsássanak.
X/5 Ürülő peron.
Elömlő nagy nyugalom.
Verdeső kétely.
* * *
* * *
Peronjelenet.
Sajátságos nyugalom -
az a belső hang.
XI/1
* * *
* * *
Kinyilatkozás.
A vénséges almafa.
Közel a tenger.
Csak egy látomás.
A vénséges almafa.
Közel a tenger.
XI/2
* * *
* * *
A tenger csak gát.
Hallom a sirályt, sikolt –
ez a hívójel.
A tenger egy fal.
Sirálykiáltás hallik -
felénk intenek.
XI/3 Feltarthatatlan.
Hangtalan kilőtt golyó -
elnyúló álom.
* * *
* * *
Sarkamban Isten
szele. Hangtalan lövés -
túl hosszú álom.
XI/4 Hamuszínű csend.
Gyors léptű ős-óriás.
A part hűvöse.
* * *
* * *
Hamuszínű csend.
Itt járt a kék óriás.
Hűs tengeri szél.
XI/5 Szelével elér
a tenger könyvesháza.
Oltalmába vesz.
Lassú nagy szél kél
a tenger könyvtárából.
Itt pihenek meg.
Tenger könyvtára,
elér lassúdad szele.
Békén nyugszom itt.
Nagy lomha szél fúj
a tenger könyvtárából.
Itt nyugalmam lesz.
XI/6 Ember-madarak.
Virág-havú almafák.
A nagy-nagy Titok.
* * *
Ember-madárkák.
Virágba borult almafák.
A nagy talány.
Embermadarak.
Az almafák virágban.
Ez a nagy talány.